Zadnje objave

Gradbena dela v Občini Gornja Radgona | Prešernova cesta

V Občini Gornja Radgona bodo v času od 2.3.2022 do 10.5.2022. potekala gradbena dela na PREŠERNOVA CESTI – od semaforja/rondoja do hš. 13 (odsek 14.0). Izvajalec del: Pomgrad d.d.

Terminski plan se lahko spremeni glede na vremenske razmere in morebitne druge nepredvidljive okoliščine.

Stanovalci ob trasi izgradnje vodovoda bodo dobili v nabiralnike s strani izvajalca še posebna obvestila, kjer bodo navedene še vse podrobnosti vezane na mikrolokacijo izvajanja del.

V času gradnje bomo za zagotovili čim boljše dostopnosti do vaših objektov in zemljišč, kljub temu bo lahko dostop občasno moten. Vljudno prosimo in vas pozivamo, da z razumevanjem in veliko mero strpnosti, sprejmete začasno spremenjen prometni režim na območju izvedbe del.

Za vse dodatne informacije smo vam na razpolago, kontakte najdete na: www.vodovod-c2.si/kontakt

Najlepša hvala za razumevanje.