Apače

Izvajalec GMW, gradbeništvo, mehanizacija Weindorfer, d.o.o. v sklopu projekta »Nadgradnja vodovoda sistema C – 2. faza« sporoča o poteku gradbenih deli v Občini Apače. Dela v Občini Apače potekajo na odseku Vratja vas - Trate. Izvajalec sporoča da bodo v času gradnje zagotovili čim boljše dostopnosti do objektov in zemljišč, kljub temu bo lahko dostop [...]
Preberite več

Izvajalec GMW, gradbeništvo, mehanizacija Weindorfer, d.o.o. v sklopu projekta »Nadgradnja vodovoda sistema C – 2. faza« sporoča o poteku gradbenih deli v Občini Apače. Dela v Občini Apače - sklop 2 potekajo na odseku Apače – Črnci. Izvajalec sporoča da bodo v času gradnje zagotovili čim boljše dostopnosti do objektov in zemljišč, kljub temu bo [...]
Preberite več

Izvajalec GMW, gradbeništvo, mehanizacija Weindorfer, d.o.o. v sklopu projekta »Nadgradnja vodovoda sistema C – 2. faza« sporoča o poteku gradbenih deli v Občini Apače. Dela v Občini Apače - sklop 2 potekajo na odseku Segovci – Apače. Izvajalec sporoča da bodo v času gradnje zagotovili čim boljše dostopnosti do objektov in zemljišč, kljub temu bo [...]
Preberite več