Gornja Radgona

Projekt Nadgradnja vodovoda sistema C – 2. faza, ki je skupni projekt občin Gornja Radgona, Apače in Sveti Jurij ob Ščavnici, vreden pa je skoraj 9 milijonov evrov (brez DDV-ja), poteka po predvidenem načrtu. Potrjeni terminski načrti se lahko glede na vremenske in druge nepredvidljive okoliščine spreminjajo, stanovalci pa so o vseh podrobnostih obveščeni tudi [...]
Preberite več

Prazgodovinska naselbina na Grajskem griču je spomenik lokalnega pomena (EŠD 6674). Dolgotrajno poselitev od bronaste pa vse do železne dobe, pa tudi poselitev v zgodnjem in visokem srednjem veku, nakazujejo številne predvsem keramične najdbe. Ob izgradnji vodovoda se na Grajskem griču trenutno izvajajo arheološke raziskave ob gradnji. V teh raziskavah, na Grajski cesti, Vaupotičevi, Ilirski [...]
Preberite več

OBVESTILO o delni/popolni zapori mestnih ulic: Grajska cesta, Čremošnikova ulica, Ilirska ulica, Vaupotičeva ulica Občanke in občane Občine Gornja Radgona in tudi druge uporabnike vozišč po mestu Gornja Radgona, obveščamo, da bo zaradi izgradnje novega vodovodnega omrežja v sklopu projekta »Nadgradnja vodovoda sistema C – 2. faza«, od srede, dne 11. 5. 2022 in (predvidoma) [...]
Preberite več