Gornja Radgona

Projekt Nadgradnja vodovoda sistema C – 2. faza, ki je skupni projekt občin Gornja Radgona, Apače in Sveti Jurij ob Ščavnici, vreden pa je skoraj 9 milijonov evrov (brez DDV-ja), poteka po predvidenem načrtu. Potrjeni terminski načrti se lahko glede na vremenske in druge nepredvidljive okoliščine spreminjajo, stanovalci pa so o vseh podrobnostih obveščeni tudi [...]
Preberite več

Prazgodovinska naselbina na Grajskem griču je spomenik lokalnega pomena (EŠD 6674). Dolgotrajno poselitev od bronaste pa vse do železne dobe, pa tudi poselitev v zgodnjem in visokem srednjem veku, nakazujejo številne predvsem keramične najdbe. Ob izgradnji vodovoda se na Grajskem griču trenutno izvajajo arheološke raziskave ob gradnji. V teh raziskavah, na Grajski cesti, Vaupotičevi, Ilirski [...]
Preberite več