Zadnje objave

Nadaljevanje gradbenih del v mestu Gornja Radgona

Izvajalec Pomgrad d.d. bo v sklopu projekta »Nadgradnja vodovoda sistema C – 2. faza« v začetku oktobra pričel z gradbenimi deli za izvedbo novega vodovoda, in sicer:

  • v delu Kajuhove ulice (od hš 5-Muhič do križišča z Mariborsko cesto),
  • v delu Ulice Marije Rožman (od hš 9-Ivajnšič do križišča z Mariborsko cesto) in
  • v delu ulice Ob potoku (od A-droga pri hš 14-Rauter v smeri proti trgovini Lidl).

Sočasno z izgradnjo novega vodovoda se bodo na robu parcel vsakega uporabnika, ki ima trenutno še vodomerno uro oz. »števec« v hiši, vgradili novi vodovodni PVC termo jaški, od katerih pa se bo naknadno izvedla še gradnja prevezave iz novega vodovoda do obstoječe vodovodne cevi posameznega uporabnika, vodomerna ura pa se preseli v novi jašek.

Interes o sočasni gradnji v sklopu našega projekta vodovoda pa so izrazili tudi ponudniki telekomunikacijskih storitev (RUNE, Telekom in Telemach), s čimer bo vsem v prihodnje omogočen dostop tudi do optičnega omrežja, zaradi tega pa bo v istem izkopu za montažo PVC vodovodnega termo jaška na robu parcel še položena zaščitna cev za optiko.

Da bi izvajalec del Pomgrad d.d. vsa dela lahko izvedel v najkrajšem času, vse občanke in občane na območju Kajuhove ulice in Ulice Marije Rožman ter vse druge uporabnike te ceste, vljudno naprošamo, da v času izvajanja del ob delovnikih (od ponedeljka do petka med 7.00 in 17.00 uro) svoje avtomobile po možnosti parkirajo izven trenutnega območja izvajanja gradbenih del, saj bo zaradi ozke ceste, le-ta večinoma popolnoma zaprta (med 7.00 in 17.00 uro).

Občanke in občane prosimo za razumevanje in strpnost tekom gradnje.

Za dodatne informacije pa se lahko obrnete na: