Predstavitev občine Apače

Predstavitev občine Apače

Občina Apače je nastala 14.3.2006 z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območjih. Samostojno poslovanje je bilo uvedeno 1.7.2007.

Središče občine je naselje Apače, kjer je tudi sedež občine.

Občina Apače obsega 53,2 km2. Leži na severovzhodu Slovenije in meji na občino Šentilj, Sveto Ano in Gornjo Radgono ter Republiko Avstrijo. Obsega 21 naselij in sicer: Apače, Črnci, Drobtinci, Grabe, Janhova, Lešane, Lutverci, Mahovci, Nasova, Novi Vrh, Plitvica, Podgorje, Pogled, Segovci, Spodnje Konjišče, Stogovci, Vratja vas, Vratji Vrh, Zgornje Konjišče, Žepovci in Žiberci.
Občina leži med reko Muro na severu in Slovenskimi goricami na jugu in ima velike površine kmetijskih površin prvega območja. Rodovitna prst je tudi glavno naravno bogastvo občine.  Del občine spada tako tudi med posebna varstvena območja (Natura 2000) ter ekološko pomembna varstvena območja. Podnebje, vodovje, sestava tal, rastlinstvo in živalstvo je tako izrazito panonsko.

V občini živi 3.541 prebivalcev, od tega je 1.768 žensk in 1.773 moških. Delovno aktivnega prebivalstva skupaj je 510, zaposlene osebe 347, samozaposlene osebe 163 – od tega je 92 kmetov. Povprečna starost prebivalstva je 44,4 let (Vir: RS Statistični urad, 11.2020).
V Apačah deluje popolna osnovna šola Apače s podružnično šolo v Stogovcih in z enoto vrtca Apače-Stogovci, zdravstvena postaja Apače, pošta Apače in izpostava Deželne banke.

Za občino je značilna izrazito velika vključenost občanov v društva. Izjemno aktivna so športna, kulturna in turistična društva.

Naravne posebnosti in turistične atraktivnosti v občini so:

  • Čemaž ali divji česen, ki se ponuja kot sezonska kulinarična posebnost turistom;
  • Reka Mura s floro in favno ter atraktivnimi turističnimi  spusti po reki;
  • Mrtvica- še ohranjen mrtvi rokav Mure;
  • 11-mlinski kanal kot naravni rokav Mure-potencial za razvojne ideje;
  • Oče Panonskih hrastov – restavriran tisočletni hrast z bujno zgodovino, ki je razstavljen v TRC Konjišče;
  • Turistično rekreativni center Konjišče za dnevne goste s specializirano ponudbo rib;
  • Cerkev Marijinega vnebovzetja v Apačah z najlepšo rozeto v Sloveniji.

 

Smo uspešni in vemo, da bomo ob pomoči občanov še uspešnejši.

 

Občina Apače
Apače 42b
9253 Apače

T: 02 569 85 50
FAX: 02 569 85 51
E: info@obcina-apace.si
I: www.obcina-apace.si