Zadnje objave

[Občina Gornja Radgona] Nadgradnja vodovoda sistema C – 2. faza v polnem zamahu

Projekt Nadgradnja vodovoda sistema C – 2. faza, ki je skupni projekt občin Gornja Radgona, Apače in Sveti Jurij ob Ščavnici, vreden pa je skoraj 9 milijonov evrov (brez DDV-ja), poteka po predvidenem načrtu.

Potrjeni terminski načrti se lahko glede na vremenske in druge nepredvidljive okoliščine spreminjajo, stanovalci pa so o vseh podrobnostih obveščeni tudi z obvestili v poštnih nabiralnikih.

V Občini Gornja Radgona so na območju Grajskega hriba (odseki 1.0, 2.0, 2.1, 2.2. in 2.3) zgrajeni sekundarni vodovodi v dolžini 1.487 m, v nadaljevanju bodo novi vodovod navezali na obstoječega in povezali obstoječe priključke. Po dokončanju del bodo po načrtih na tem območju novembra asfaltirali še ceste. Dela so potekala počasneje od predvidenega zaradi več pomembnih arheoloških najdb na trasi novega vodovoda.

V delu naselja Podgrad (odsek 24.0) so gradbena dela za sekundarni vodovod dolžine 305 m v sklepni fazi, zatem bodo povezali obstoječ priključke, po načrtih bodo konec septembra asfaltirali cesto.

Na vodovodu Lokavci (primarni in sekundarni vodovod v dolžini 3.375 m) je večina gradbenih del končana, sledi še navezava na obstoječi vodovod.

Konec septembra se bodo začela dela na odseku 21.0 (Ulica Marije Rožman – od državne ceste do št. 10), odseku 22.0 (Kajuhova ulica – od državne ceste do št. 5) in odseku 22.1 (Ob potoku – od št. 14 v smeri proti trgovini Lidl).

Projekt sledi specifičnemu cilju Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, katerega cilj je večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo, učinki projekta pa povečanje števila prebivalcev z zagotovljenim varnim dostopom do zdravstveno ustrezne pitne vode in dodatni prebivalci, deležni boljše oskrbe z vodo.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.