Zadnje objave

[Občina Sveti Jurij ob Ščavnici] Nadgradnja vodovoda sistema C – 2. faza v polnem zamahu

Projekt Nadgradnja vodovoda sistema C – 2. faza, ki je skupni projekt občin Gornja Radgona, Apače in Sveti Jurij ob Ščavnici, vreden pa je skoraj 9 milijonov evrov (brez DDV-ja), poteka po predvidenem načrtu.

Potrjeni terminski načrti se lahko glede na vremenske in druge nepredvidljive okoliščine spreminjajo, stanovalci pa so o vseh podrobnostih obveščeni tudi z obvestili v poštnih nabiralnikih.

V Občini Sveti Jurij ob Ščavnici so že zgrajeni sekundarni vodovodi SSJ 4 Rožički vrh vzhod in SSJ 5 Sveti Jurij ob Ščavnici vzhod, in sicer vodovodi v naselju Rožički Vrh, odsek RV-1 (Jurkovič), odsek RV-2, odsek RV-5 (Vrbnjak), odsek RV-6 (Černel-Šumak), v skupni dolžini 761 metrov, vodovod v naselju Stanetinci RV-12 (Stanetinci Jurkovič) v dolžini 514 metrov in vodovod v naselju Jamna V-4 dolžine 450 m. Zgrajen je tudi sekundarni vodovod SSJ 6 Kraljevci zahod, odseki B-1, B-2 in B3 v naselju Blaguš v skupni dolžini 2.222 metrov.

Prav tako je zgrajen sekundarni vodovod v naselju Selišči v dolžini 2.072 metrov in sekundarni vodovod Kokolajnščak–Terbegovci v dolžini 900 metrov.

Na vseh navedenih odsekih trenutno potekajo montažna dela, navezave in prevezave ter gradnja in prevezave hišnih priključkov. Montažna dela bodo nadaljevali do konca leta, pred zimo pa je predvidena še sanacija večine cest, v katere so izvajalci posegali z gradnjo vodovoda. Gradnja preostalih sekundarnih vodovodov v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici se bo nadaljevala v letu 2023.

Projekt sledi specifičnemu cilju Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, katerega cilj je večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo, učinki projekta pa povečanje števila prebivalcev z zagotovljenim varnim dostopom do zdravstveno ustrezne pitne vode in dodatni prebivalci, deležni boljše oskrbe z vodo.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.