Predstavitev občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Predstavitev občine Sveti Jurij ob Ščavnici

“Občina Sveti Jurij ob Ščavnici leži v SV delu Slovenije na obrobju Slovenskih goric, kjer se na zahodu vinorodni griči spuščajo v dolino reke Ščavnice, rodovitna polja ob regulirani strugi pa na vzhodu počasi prehajajo v Panonsko nižino. Približno 3000 prebivalcev živi v 27 vaseh, ki se razprostirajo na 51 km2. Glavno naravno bogastvo občine je še vedno rodovitna prst. Po večini kmečko prebivalstvo se v nižinskem in rahlo nagnjenem delu občine ukvarja s poljedelstvom in živinorejo, v hribovitem delu pa tudi z vinogradništvom in sadjarstvom. Na severnih legah se širi gozd, ki se razprostira na 1706 ha.

Večje industrije v občini ni, nekaj občanov se zaposluje samih ali pri podjetjih, ostali pa so zaposleni v okoliških večjih krajih. V zadnjih letih se je začel poudarjati pomen turizma, v naših krajih je narava še neokrnjena, saj je ni onesnaževala industrija, pa tudi kmetijstvo, predvsem v hribovitem delu ni bilo nikdar tako intenzivno kot drugje. Bogata je tudi kulturna dediščina občine.

Sedež občine je v Svetem Juriju ob Ščavnici, Ul. Bratka Krefta 14. Kraj Sveti Jurij ob Ščavnici je lokalno središče občine z vsemi osnovnimi servisi, občino, krajevnim uradom, osnovno šolo, otroškim vrtcem, pošto, zdravstveno postajo, lekarno bencinskim servisom, trgovinami, itd.. “

 

Kontaktni podatki:

Občina Sveti Jurij ob Ščavnici
Ulica Bratka Krefta 14
9244 Sveti Jurij ob Ščavnici

T: 02 564 45 20
E: obcina@sveti-jurij.si
I: www.sveti-jurij.si